Bakgrund

Olof Risberg1985 gjorde jag min första praktik som blivande psykolog och min första klient var en trasig pojke som farit mycket illa. Med några få undantag har jag sen egentligen bara fortsatt vandra på den smärtsamma men viktiga vägen; våld, konflikter, sexuella övergrepp och trauman.

Jag har arbetat inom barnpsykiatri, socialtjänst, habilitering, skola, ungdomsvård, polisen och de senaste 15 åren inom Rädda Barnen. För mig har det varit enormt givande att under de här åren som gått så fort få följa barn, ungdomar och deras familjer i deras kamp att komma vidare, läka. Övergrepp är fasansfullt men jag har slagits av att det oavsett historia funnits vägar framåt.

Jag har haft turen att även få arbeta internationellt och det började egentligen med en föreläsning tidigt nittiotal i Estland kring autism och hur viktigt det är med struktur kring ett barn vars inre är lynnigt kaotiskt.
Jag har under fem års tid regelbundet arbetat för rumänska Rädda Barnen och tillsammans med kollegor lyckats etablera små mottagningar för utsatta barn som fortfarande erbjuder stöd och hjälp.
Jag har bott och arbetat under fyra års tid i Dhaka Bangladesh där jag främst stöttade initiativ som rör flickors rätt till utbildning, unga pojkar i prostitution, våld på institutioner, skadligt barnarbete och hedersrelaterat våld i nära relationer. De här fyra åren har förändrat mig i grunden men stärkt mig i övertygelsen att vi alltid måste bekämpa orättvisor. Jag har alltid tyckt att barnpsykiatrin som är en sån gigantisk organisation med så mycket kompetens borde vara en tydligare barnpolitisk röst och jag hoppas att den utvecklingen snart startar. På Rädda Barnen var vi bara ett tiotal terapeuter men vi fick ett enormt genomslag, inte minst i media, och jag kan tycka så här i efterhand att BUP, socialtjänsten mfl, oftare borde ha varit med i debatten.

Nu har jag så valt att bli min egen. Jag sitter i fina lokaler på Södermalm i Stockholm och jag tar emot barn, ungdomar men även vuxna för psykoterapeutisk behandling. Jag kommer att ge handledning till socialtjänst, barnpsykiatri, habilitering, polisen och skolan samt ge utbildningar.

För mig är samtalet ett fantastiskt instrument för utveckling, läkning, sortering, förståelse och bearbetning och då jag fortfarande är näst intill besatt av just samtalet står min dörr öppen för vad det än månde vara.

Jag tycker att vi alla har rätt till trygghet och skydd och den rätten tänker jag alltid hävda, oavsett.