Pojkmottagningen

I början av 1990 talet startade Rädda Barnen en behandlingsenhet. Syftet med verksamheten var att erbjuda terapi till sexuellt utnyttjade pojkar. På den tiden var medvetenheten och kunskapen låg om att även pojkar utsätts för sexuella övergrepp och om hur en bra behandling skulle utformas.

1995 utkom den första boken, ”Pojkmottagningen”, som beskrev våra behandlingserfarenheter med pojkarna. Boken var banbrytande eftersom det var den första svenska boken i ämnet.

Det terapeutiska arbetet bräddades och Rädda Barnen erbjöd även hjälp till barn som förgrep sig sexuellt på andra barn; unga förövare. Genom att ge behandling till unga människor som kanske för första gången förgripit sig sexuellt på ett annat barn kunde vi stoppa en fortsatt förövarkarriär. I förlängningen blev det arbetet även en del av vårt brottsförebyggande arbete. År 2001 utkom boken ”Unga förövare” som sammanfattade våra erfarenheter på det området.

Rädda Barnens Pojkmottagningen tog inte enbart emot pojkar för behandling. Med åren och i mån av tid erbjöds fler och fler flickor hjälp.

2010 avvecklades Rädda Barnens Pojkmottagning.

Pojkmottagningen fortsatte i privat regi, med Börje Svensson som varit med sen starten och Olof Risberg som kom in i verksamheten i mitten av 1990-talet.

Idag drivs Pojkmottagningen av Olof Risberg, med inriktning på konsultationer och i begränsad utsträckning behandling för pojkar som varit sexuellt utnyttjade och för unga sexualförövare.

olof@pojkmottagningen.se tel: 070-2675030